E-mailFacebookGoogle+LinkedInTwitterYoutube
 
 

Garanti

Verias produkter er utviklet for mange års problemfri bruk. Under forutsetning av riktig installasjon - i henhold til installasjonsveiledningen - gir vi derfor en utvidet garanti.

 

Hvor lang er Verias utvidede garanti?

  • Veria Quickmat: 12 år
  • Veria Flexicable: 12 år
  • Veria AquaMat (rør): 10 år
  • Veria Clickmat (matte): 5 år
  • Øvrige produkter: 2 år
Veria warranty icon

 

Hva dekker garantien?

Garantien dekker produkter som viser seg å være mangelfulle pga. fabrikasjons-, konstruksjons- eller materialfeil.

 

Garantien dekker ikke indirekte omkostninger eller følgeomkostninger, som for eksempel omkostninger i forbindelse med lokalisering av feilen, opptaking av produktet eller reparasjon av gulv osv.

 

Hvilke betingelser må oppfylles?

Garantien dekker ikke hvis:

  • Produktet ikke er installeret iht. installasjonsveiledning
  • Tilkobling ikke er foretatt av autoriseret elektriker (hvis det er påkrevd i installasjonsveiledningen)
  • Feil har oppstått pga. uhensiktsmessig/feil gulvkonstruksjon.

 

Garantien er dessuten betinget av at det medfølgende garantibeviset er riktig utfylt. Garantibeviset skal enten registreres på nettet eller oppbevares av eier. Hvis du mot formodning skulle ha et garantikrav, reparerer vi produktet eller leverer et nytt tilsvarende produkt uten omkostninger.

 

Hva skal du gjøre i tilfelle reklamasjon?

I tilfelle garantireklamasjon sendes produktet - via den butikken hvor produktet er kjøpt - til Veria vedlagt en følgeseddel med angivelse av den konstaterte mangelen.

Viser vår undersøkelse at produktet ikke er mangelfullt, returneres produktet. Hvis vi konstaterer mangler, returnerer Veria det reparerte eller et nytt Veria-produkt, og overtar utskiftede deler eller det mangelfulle Veria-produktet.

Utover dette kan det ikke reises krav mot Veria under garantien.

Kontakt Veria

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om Veria eller våre produkter, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Tlf. +47 67 17 72 82

mail@veria.dk
 

Planlegg ditt oppussingsprosjekt på få minutter - direkte i nettleseren! Prøv EasyPlanTM